Kontakt

Miroslav Hlavatý

Fakt. adresa - miesto podnikania

Javorinská 400/10

Nové Mesto nad Váhom

915 01

Prevádzka

Trenčianska 24 (areál spol. JASEK)

Nové Mesto nad Váhom

915 01

IČO: 34493069

IČ DPH: SK1032255741

živnostenský register č. 304-5674

mobil: +421905/947 458

e-mail: hlavatybzp@seznam.cz

Obchodný register: https://www.zrsr.sk/zr_browse.aspx

Prihlásenie