Bozp a školenia

Školenia a poradenstvo v BOZP a ochrane pred požiarmi

Miroslav Hlavatý  - Nové Mesto nad Váhom, poskytuje nasledujúce služby :
- poradenstvo - ochrana pred požiarmi
- poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
- vypracovanie dokumentácie BOZP a ochrany pred požiarmi

- vypracovanie projektovej dokumentácie - posúdenie stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti

- koordinátor bezpečnosti na stavenisku
- BOZP školenia zamestnancov a pre vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP
- školenia zamestnancov na tému ochrany pred požiarmi
- preventívne protipožiarne prehliadky
- kontroly a tlakové skúšky hadicových zariadení
- predaj ochranných pracovných prostriedkov                                                                                       

 

Firma Miroslav Hlavatý bola založená v roku 1997, v ktorom začala pôsobiť v oblasti požiarnej ochrany
Od roku 1999 bola rozšírená činnosť na poskytovanie služieb v oblasti BOZP.
V roku 2000 sa zaoberá projekčnou činnosťou, posudzovania stavieb v oblasti ochrany pred požiarmi
Od roku 2007 sa firma zaoberá aj maloobchodným predajom osobných ochranných pracovných prostriedkov.
V tomto zložení služieb funguje firma Miroslav Hlavatý do dnešného dňa. 

Prihlásenie