Naše služby

Zabezpečenie kompletných služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP. Zastupovanie spoločnosti pri kontrole štátneho požiarneho dozoru, alebo inšpektorátu práce.

Prehliadky a odborné skúšky VTZ

preventívne protipožiarne prehliadky
preventívne prehliadky pracovísk z hľadiska BOZP
odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
odborné prehlaidky a skúšky plynových zariadení
odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení
koordninácia bezpečnosti na stavbe

Predaj ochranných pracovných prostriedkov

Dodanie všetkých druhov ochranných pracovných pomôcok.

Prihlásenie